O súťaži

Skutočnosť, že kybernetická a informačná bezpečnosť je jednou z kľúčových tém súčasnej modernej digitálnej doby, je nespochybniteľný fakt, čo potvrdzuje aj každoročný globálny prieskum informačnej bezpečnosti (Global Information Security Survey) spoločnosti EY. Hrozba kybernetických útokov, pri ktorých dochádza k úniku mimoriadne citlivých dát, je každým rokom čoraz vyššia. Jednou z efektívnych ciest, ako chrániť informačné systémy v organizácii, je riadenie kybernetickej bezpečnosti a dohľad nad jej výkonnosťou prostredníctvom vyspelých a neustále zdokonaľujúcich sa interných zložiek tohto komplexu, no zároveň sa čoraz častejšie v súvislosti s testom kybernetickej „ohňovzdornosti“ skloňuje pojem etického hackingu. Spoločnosť EY chce poukázať na ich dôležitú úlohu prostredníctvom unikátnej súťaže EY Cyber Security Trophy.

EY Cyber Security Trophy je jedinečná súťaž organizovaná spoločnosťou EY, ktorej cieľom je oceniť spoločnosti, profesionálov a budúce talenty pôsobiace v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu na Slovensku.

87%
respondentov sa vyjadrilo, že potrebujú až o 50 % vyšší rozpočet na kybernetickú bezpečnosť
12%
respondentov sa domnieva, že s veľkou pravdepodobnosťou dokážu odhaliť sofistikovaný kybernetický útok
48%
respondentov sa vyjadrilo, že ich podnik nedisponuje ochranným kybernetickým strediskom SOC, hoci sú čoraz bežnejšie
57%
podnikov nemá alebo má len neoficiálny program na výmenu informácií o kybernetických hrozbách
77%
respondentov považuje za najpravdepodobnejší zdroj útoku nedbanlivého zamestnanca podniku
63%
podnikov stále ponecháva zodpovednosť za výkazníctvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti najmä na svojom oddelení IT
36%
predstavenstiev podnikov disponuje dostatočnými vedomosťami v oblasti kybernetickej bezpečnosti potrebnými na účinný dohľad nad kybernetickými rizikami
89%
respondentov sa vyjadrilo, že ich funkcia zodpovedná za kybernetickú bezpečnosť úplne nenapĺňa potreby ich podniku

Prihláška


Všetky polia sú povinné
Prihlásiť sa alebo nominovať do súťaže je možné aj zaslaním e-mailu na adresu eyeso@sk.ey.com.

Víťazi

Víťazmi EY Cyber Security Trophy 2019 sa stali:

 • Absolútny víťaz EY Cyber Security Trophy: Milan Kyselica
 • EY ESO Chief Information Security Officer: Rastislav Klč
 • EY ESO DNA Born Ethical Hacker: Tomáš Ležovič
 • EY ESO Cyber Security Space Innovation: spoločnosť GreyCortex s.r.o.
 • EY ESO Cyber Security Future Promise: Milan Kyselica

Pravidlá súťaže

Kto sa môže prihlásiť do súťaže?

 • právnická osoba (komerčný subjekt, subjekt verejnej správy) / fyzická osoba – pôsobiaca v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu na Slovensku

Ako sa možno prihlásiť?

 • prostredníctvom registračného/nominačného formulára (TU)
 • prostredníctvom e-mailovej adresy eyeso@sk.ey.com

Proces výberu víťaza

 • analýza prihlášok, posúdenie kvalitatívnych kritérií a relevantných KPIs a kvalitatívnych parametrov, posúdenie sily a výnimočnosti príbehu
 • kontaktovanie nominovaných zo strany EY
 • stretnutia poroty a komunikácia s nominovanými
 • vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií a celkového víťaza súťaže v aktuálnom ročníku

Kategórie

1. EY ESO Chief Information Security Officer
 • Kategória, v rámci ktorej bude vyhlásený Chief Information Officer (CISO) roka, jednotlivec pôsobiaci v organizácii.
 • Posudzované parametre budú zahŕňať porozumenie podnikateľského sektora z pohľadu kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich špecifických kybernetických hrozieb, šírku a prepracovanosť celkovej bezpečnostnej stratégie v organizácii, ako aj zladenie s kultúrou spoločnosti a aktívny prístup k výchove používateľov.
 • Víťaz získa odmenu v hodnote 2.000 EUR.
2. EY ESO DNA Born Ethical Hacker
 • V rámci kategórie sa bude hodnotiť celkový prístup k etickému hackingu zo strany nominovaného (fundamentálny prístup, príbeh, kultúra, odbornosť, zanietenie pre vec).
 • Medzi posudzované esenciálne zručnosti budú patriť počítačové zručnosti, sieťové zručnosti, znalosť operačných systémov (Windows, Linux), bezpečnostné koncepty a technológie (PKI, IDS, IPS, SSL) a scriptovacích jazykov (Powershell, Bash, Perl, JavaScript).
 • Víťaz získa odmenu v hodnote 2.000 EUR.
3. EY ESO Cyber Security Space Innovation
 • V kategórii sa budú posudzovať inovatívne projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti (jednotlivci, spoločnosti).
 • Posudzované bude využívanie disruptívnych technológií zahŕňajúce AI, robotic process a automation a snaha o ich aplikovanie v reálnom prostredí.
 • Víťaz získa odmenu v hodnote 2.000 EUR.
4. EY ESO Cyber Security Future Promise
 • V rámci kategórie sa budú posudzovať mladé talenty venujúce sa kybernetickej bezpečnosti (študenti, začínajúci jednotlivci, začínajúce firmy).
 • V rámci špeciálnej ceny budú posudzované všetky zručnosti uvedené v hlavných kategóriách.
 • Víťaz získa odmenu v hodnote 1.000 EUR a stáž v spoločnosti EY.
Hlavná cena
EY Cyber Security Trophy
 • Hlavnú trofej aktuálneho ročníka získa jeden z víťazov v kategóriách EY ESO.
 • Hlavnou cenou bude účasť na niektorej prestížnej svetovej konferencii venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti v sprievode experta EY.
logo_cyber_ey

Harmonogram

august
2020
 • vyhlásenie súťaže
jar
2021
 • prijímanie nominácií
 • komunikácia s nominovanými
jar
2021
 • posudzovanie prihlášok
 • komunikácia s nominovanými
 • stretnutia s nominovanými
jar
2021
 • výber víťazov jednotlivých kategórií
 • pohovory s víťazmi
jar
2021
 • slávnostné vyhlásenie víťazov v jednotlivých kategóriách
 • vyhlásenie EY Cyber Security Trophy pre aktuálny ročník

Porota

foto_1
Peter Borák
Predseda poroty
EY
Partner oddelenia poradenstva
foto_2
Jozef Klein
Člen poroty
Asseco Central Europe
Predseda predstavenstva
foto_5
Martin Orem
Člen poroty
Binary House
Víťaz prvého ročníka
foto_4
Ladislav Hudec
Člen poroty
FIIT STU
Docent

Kontakt

foto1
Juraj Richter
Manager | Advisory
T: +421 2 333 39461
M: +421 910 820 827
foto2
Katarína Sekulová
Associate Director | Head of Brand | Marketing and Communications
T: +421 2 333 39255
M: +421 903 212 080
logo_ey
Zakladateľ a organizátor súťaže EY Cyber Security Trophy Ernst & Young, s. r. o.
Žižkova 9
811 02 Bratislava
E: eyeso@sk.ey.com